Free Fire Icon

Nạp thẻ Free Fire

Ưu Đãi Tháng 05/2023: Nhận thêm phần quà tự chọn khi nạp các loại thẻ có giá trị từ 50.000đ trở lên

 • [Chúc Mừng] ID ****444560
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****723380
 • đã nhận được
 • M1014 Long Tộc Lv7
 • [Chúc Mừng] ID ****469355
 • đã nhận được
 • Mp 40 Mãng Xà
 • [Chúc Mừng] ID ****635972
 • đã nạp thành công
 • 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****391508
 • đã nạp thành công
 • 3 050 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****324059
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****219570
 • đã nhận được
 • Gói Ak Rồng Xanh
 • [Chúc Mừng] ID ****950486
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****442955
 • đã nạp thành công
 • 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****615596
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****422623
 • đã nhận được
 • GÓI QUỶ KIẾM DẠ XOA
 • [Chúc Mừng] ID ****389931
 • đã nhận được
 • SCAR CÁ MẬP ĐEN LV7
 • [Chúc Mừng] ID ****649416
 • đã nạp thành công
 • 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****343780
 • đã nhận được
 • Gói 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****396074
 • đã nhận được
 • M1014 Long Tộc
 • [Chúc Mừng] ID ****467235
 • đã nhận được
 • Gói Hỏa Quyền
 • [Chúc Mừng] ID ****126053
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****924484
 • đã nhận được
 • Gói Băng Quyền
 • [Chúc Mừng] ID ****660295
 • đã nhận được
 • M1014 Long Tộc
 • [Chúc Mừng] ID ****353664
 • đã nhận được
 • Gói 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****133638
 • đã nạp thành công
 • 9 150 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****951486
 • đã nạp thành công
 • 3 050 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****941715
 • đã nạp thành công
 • 15 250 Kim Cương
 • [Chúc Mừng] ID ****198387
 • đã nhận được
 • Gói 15 250 Kim Cương

  Chú ý: Điền sai ID Game Sẽ Mất Lượt Nhận Gói Quà


  Sau Khi Click Nhận Vui Lòng Chờ Vài Giây Để Hệ Thống Kiểm Tra ID Game
  Lưu ý: ID Game Cần Nạp Ít Nhất 100.000đ Tại Đây Để Đủ Điều Kiện Tham Gia
  Mỗi Tài Khoản Chỉ Có Thể Nhận Được 1 Gói Quà Từ Hệ Thống

  • 10.000 kim cương Nhận
  • M4A1 Hỏa Ngục Lv7Nhận
  • FaMas Dạ Xoa Lv7 Nhận
  • M1887 Sinh Nhật 5 Tuổi Lv7Nhận
  • M1014 Long Tộc Lv7 Nhận
  • Mp5 Thiên Thần Lv7 Nhận
  • AK Rồng Xanh LV7 Nhận
  • Scar Cá Mập Đen LV7 Nhận
  • Mp40 Mãng Xà LV7Nhận

  GÓI GIFTCODE FREEFIRE


  Gói Code Được Cấp Bởi Đại Lộ Danh Vọng FreeFire

  Lưu Ý: Mỗi ID Chỉ Có Thể Nhận Tối Đa 1 Code Khi Nạp Đủ 50.000đ

  *Mỗi Code Khi Nhận Tại Đây Sẽ Chỉ Nhập Được Duy Nhất 1 Lượt

  Bảng Giá Nạp Thẻ

  Mệnh giá
  Nhận Được
  20.000 VND 1.120
  50.000 VND 3.200 + Gói Code
  100.000 VND 9.100 + Gói Quà
  200.000 VND 21.900 + Gói Quà
  500.000 VND 51.400 + Gói Quà
  1.000.000 VND 102.800 + Gói Quà
  Để kiểm tra trạng thái thẻ của bạn, vui lòng điền mã thẻ vào bên dưới