PHIM CÁCH NHIỆT TRONG SUỐT 3M ĐÀI LOAN MÃ HD70

200,000

PHIM CÁCH NHIỆT TRONG SUỐT 3M MÃ HD70

  1. Chi tiết báo giá mã phim HD70
  2. Quy cách cuộn: rộng 1.5 x dài 30m = 45m2
  3. Đơn giá: 200.000đ/ m2
  4. Giá khi mua nguyên cuộn: 5.800.000đ
  5. Tỷ lệ truyền sáng: 73%
  6. Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại: 50%
  7. Tỷ lệ ngăn tia cực tím: 75%
  8. Cấu trúc: 2.0 ply
  9. Độ dày: 2 mil
  10. Độ bền chống xước: 4B-4H/2H