PHIM CÁCH NHIỆT TRONG SUỐT 3M ĐÀI LOAN MÃ HD70

PHIM CÁCH NHIỆT TRONG SUỐT 3M MÃ HD70

  1. Tỷ lệ truyền sáng: 73%
  2. Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại: 50%
  3. Tỷ lệ ngăn tia cực tím: 75%
  4. Cấu trúc: 2.0 ply
  5. Độ dày: 2 mil
  6. Độ bền chống xước: 4B-4H/2H
Danh mục: