PHIM CÁCH NHIỆT MÀU KHÓI ĐẬM 3M MÃ BK35

PHIM CÁCH NHIỆT MÀU KHÓI ĐẬM 3M MÃ BK35

  • Truyền sáng: 31%
  • Chống hồng ngoại: 50%
  • Chống UV: 92%
  • Cấu tạo: 1.5ply/1.5mil
Danh mục: