PHIM CÁCH NHIỆT MÀU ĐEN KHÓI 3M MÃ BK20

PHIM CÁCH NHIỆT MÀU ĐEN KHÓI 3M MÃ BK20

  • Truyền sáng: 18%
  • Chống hồng ngoại: 50%
  • Chống UV: 92%
  • Cấu tạo: 1,5ply/1,5mil
Danh mục: