PHIM CÁCH NHIỆT CHỐNG NẮNG ÁNH ĐEN MÃ PB10

PHIM CÁCH NHIỆT CHỐNG NẮNG ÁNH ĐEN MÃ PB10

  1. Truyền sáng: 12%
  2. Chống hồng ngoại: 96%
  3. Chống UV: 60%
  4. Cấu tạo: 2ply/2mil
Danh mục: