PHIM CÁCH NHIỆT CHỐNG NẮNG 3M MÀU KHÓI SÁNG MÃ BK50

PHIM CÁCH NHIỆT CHỐNG NẮNG 3M MÀU KHÓI MÃ BK50

  • Truyền sáng: 48%
  • Chống hồng ngoại: 24%
  • Chống UV: 84%
  • Cấu tạo: 1.5ply/1.5mil
Danh mục: