PHIM CÁCH NHIỆT ÁNH XANH DA TRỜI 3M MÃ LB75

Phim Cách Nhiệt Ánh Xanh Da Trời 3M Mã LB75

  1. Truyền sáng: 75%
  2. Chống hồng ngoại: 43%
  3. Chống UV: 99,9%
  4. Cấu tạo: 2ply/2mil
Danh mục: